PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : ATAC - Ataç İnşaat ve Sanayi AŞ.haberci
04-06-2011, 01:19
ATAC - Ataç İnşaat ve Sanayi AŞ.

Linkleri görebilmeniz için üye olmanız gerekmektedir.

haberci
04-06-2011, 01:20
Linkleri görebilmeniz için üye olmanız gerekmektedir.

haberci
18-07-2011, 23:07
ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. / ATAC [] 18.07.2011 19:51:36
Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıOrtaklığın Adresi : Gençlik Mah. Fevzi Çakmak Cad. Talya Apt. 67/C ANTALYA TÜRKİYE
Telefon ve Faks No. : Tel: 0 242 258 10 10 Fax: 0 242 258 11 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0 242 258 10 10 Fax: 0 242 258 11 15
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : Sermaye Artırım KararıYönetim Kurulu Karar Tarihi : 18.07.2011
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 100.000.000,00
Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 38.362.641,00
Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) :
Bedelli Artırım Tutarı (TL) : 0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) : 0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) : 0
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) : 0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL) : 0
Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama : Yok
Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin Açıklama : -
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama : -
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : 0
Temettüden (TL) : 0
İç Kaynaklardan (TL) :
Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 100.000.000,00
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) 61.637.359,00
İç Kaynaklardan (TL) 61.637.359,00
Özel Fonlardan (TL) 26.441.659,41
Enflasyon Düzeltme Karlarından (TL) 35.195.699,59
Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 0
Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL) : 0
Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa) : Yok

EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.07.2011 tarihli toplantısında;

Mevcut 100.000.000, - TL (yüzmilyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 38.362.641, - TL (otuzsekizmilyonüçyüzaltmışikibinaltıyüzkırkbir Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin 100.000.000, - TL'ye (yüzmilyon Türk Lirası) yükseltilmesine,

Artırılan 61.637.359, - TL'nin (altmışbirmilyonaltıyüzotuzyedibinüçyüzellidokuz Türk Lirası);

a) 26.441.659,41, - TL'lik (yirmialtımilyondörtyüzkırkbirbinaltıyüzellidokuz Türk Lirası kırkbir kuruş) kısmının özel fonlardan,

b) 35.195.699,59, - TL'lik (otuzbeşmilyonyüzdoksanbeşbinaltıyüzdoksandokuz Türk Lirası ellidokuz kuruş) kısmının enflasyon düzeltme karlarından,
karşılanmasına,

d) Arttırılan 61.637.359, - TL'lik (altmışbirmilyonaltıyüzotuzyedibinüçyüzellidokuz Türk Lirası) sermayeyi temsilen (A), (B), (C) grubu payların ihracına ve bunların hissedarlara payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına,

e) Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve bedelsiz hisselerin dağıtımıyla ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına

karar verilmiştir.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Nazo
19-07-2011, 16:25
ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. / ATAC [] 19.07.2011 12:40:06
Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıOrtaklığın Adresi : Gençlik Mah. Fevzi Çakmak Cad. Talya Apt. 67/C ANTALYA TÜRKİYE
Telefon ve Faks No. : Tel: 0 242 258 10 10 Fax: 0 242 258 11 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0 242 258 10 10 / 356 Fax: 0 242 258 11 15
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 18.07.2011
Özet Bilgi : Sermaye Artırım KararıYönetim Kurulu Karar Tarihi : 18.07.2011
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 100.000.000,00
Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 38.362.641,00
Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 100.000.000,00
Bedelli Artırım Tutarı (TL) : 0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) : 0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) : 0
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) : 0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL) : 0
Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama : Yok
Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin Açıklama : -
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama : -
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : 61.637.359,00
Temettüden (TL) : 0
İç Kaynaklardan (TL) : 61.637.359,00
Özel Fonlardan (TL) : 26.441.659,41
Enflasyon Düzeltme Karlarından (TL) 35.195.699,59
Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 160,67
Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL) : 0
Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa) : Yok

EK AÇIKLAMALAR:
18.07.2011 tarihinde yapılan açıklamanın düzeltmesidir. 18.07.2011 tarihinde yapılan ilk açıklamamızda yer alan rakamlarda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Şirketimiz çıkarılmış sermayesi %160,67 oranında artırılmıştır.


Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.07.2011 tarihli toplantısında;

Mevcut 100.000.000, - TL (yüzmilyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 38.362.641, - TL (otuzsekizmilyonüçyüzaltmışikibinaltıyüzkırkbir Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin 100.000.000, - TL'ye (yüzmilyon Türk Lirası) yükseltilmesine,

Artırılan 61.637.359, - TL'nin (altmışbirmilyonaltıyüzotuzyedibinüçyüzellidokuz Türk Lirası);

a) 26.441.659,41, - TL'lik (yirmialtımilyondörtyüzkırkbirbinaltıyüzellidokuz Türk Lirası kırkbir kuruş) kısmının özel fonlardan,

b) 35.195.699,59, - TL'lik (otuzbeşmilyonyüzdoksanbeşbinaltıyüzdoksandokuz Türk Lirası ellidokuz kuruş) kısmının enflasyon düzeltme karlarından,
karşılanmasına,

d) Arttırılan 61.637.359, - TL'lik (altmışbirmilyonaltıyüzotuzyedibinüçyüzellidokuz Türk Lirası) sermayeyi temsilen (A), (B), (C) grubu payların ihracına ve bunların hissedarlara payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına,

e) Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve bedelsiz hisselerin dağıtımıyla ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına

karar verilmiştir.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

haberci
20-09-2011, 00:53
ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. / ATAC [] 19.09.2011 15:45:49
Yeni İş İlişkisiOrtaklığın Adresi : Gençlik Mah. Fevzi Çakmak Cad. Talya Apt. 67/C ANTALYA TÜRKİYE
Telefon ve Faks No. : Tlf: 0 242 258 10 10 / Faks: 0 242 258 11 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tlf: 0 242 258 10 10 / Faks: 0 242 258 11 15
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : ENERJİSA ile Doğançay Hidroelektrik Santral Projesinin inşası konusunda yapılan görüşmelerYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği (Müşteri/Tedarikçi) : Müşteri
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı : ENERJİSA / Ceylin Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı : Yoktur
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı : Yoktur
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih : -
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları : Yoktur
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi : Olumlu

EK AÇIKLAMALAR:
ENERJİSA'nın bağlı ortaklığı Ceylin Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. ye ait Doğançay Projesi'nin inşası konusunda anlaşmaya varılmıştır. Müteahhit sözleşmesinin imzalanması amacıyla şirketimiz ile ENERJİSA arasında görüşmelere başlanmıştır.

Şirkerimiz söz konusu projeye, G. HINTEREGGER & SÖHNE Baugesellschaft M.B.H şirketi (Avusturya) ile %50-%50 ortaklık kurarak katılmaktadır. Proje bedeli yaklaşık 105 milyon TL tutarındadır. Projenin 29 ay içerisinden tamamlanması beklenmektedir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

haberci
20-09-2011, 00:57
ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. / ATAC [] 19.09.2011 22:15:11
Yeni İş İlişkisiOrtaklığın Adresi : Gençlik Mah. Fevzi Çakmak Cad. Talya Apt. 67/C ANTALYA TÜRKİYE
Telefon ve Faks No. : Tlf: 0 242 258 10 10 / Fax: 0 242 258 11 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tlf: 0 242 258 10 10 / Fax: 0 242 258 11 15
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 19.09.2011
Özet Bilgi : ENERJİSA ile Doğançay Hidroelektrik Santral Projesinin inşası konusunda yapılan görüşmelerYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği (Müşteri/Tedarikçi) : Müşteri
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı : ENERJİSA / Ceylin Enerji Üretim A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı : Yoktur
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı : Yoktur
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih : -
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları : Yoktur
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi : Olumlu

EK AÇIKLAMALAR:

19.09.2011 tarihli Özel Durum Açıklamasının Düzeltmesidir.


ENERJISA'nın bağlı ortaklığı Ceylin Enerji Üretim A.Ş. ye ait Doğançay Projesi'nin inşası konusunda, henüz bir anlaşma sağlanmamış oluıp, şirketimiz ile ENERJİSA arasında görüşmeler devam etmektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

haberci
07-10-2011, 10:11
Ataç, Enerjisa ile görüşüyor

Ataç İnşaat’tan yapılan açıklamaya göre söz konusu projenin 105 milyon lira tutarında.

Linkleri görebilmeniz için üye olmanız gerekmektedir.

7.10.2011 - 09:04


Gürcistan'ın Guria bölgesindeki Magana ve Leqarde isimli iki farklı hidroelektirk santral projesi için Gürcistan Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'dan izin alan Ataç İnşaat, Enerjisa ile görüşüyor. Ataç İnşaat, Enerjisa’nın bağlı ortaklığı Ceylin Enerji’ye ait Doğançay Projesi'nin inşası konusunda görüşmeler yürütüyor. Ataç İnşaat’tan yapılan açıklamaya göre söz konusu projenin 105 milyon lira tutarında.

Öte yandan, ihale bedeli 66.4 milyon lira olan Erzurum Palandöken Sakalıkesik Ovası Sulaması İnşaatı'na 5 Ocak’ta başlayan Ataç İnşaat, Umut-III Regülatör ve Hidroelektrik Santrali ile Yaprak-II Regülatör ve Hidroelektrik Santrali projelerini tamamladı. Söz konusu santrallerde elektrik üretimine başlandı.

YENİ SATIN ALMALAR KAPIDA

Öte yandan, 12,36 megawatt kapasiteli elektrik üretim lisansına sahip olan Gizem Elektrik Üretim şirketini satın almak için görüşmelere devam eden Ataç İnşaat, Akasya Elektrik için de temaslarını sürdürüyor. Akasya Elektrik Üretim’in Murat Hidroelektrik Santral projesinde 32,45 megawatt kapasiteli elektrik üretim lisansına sahip olduğu bildirildi.

Ödenmiş sermayesini 38 milyon 362 bin liradan tamamen iç kaynaklarını kullanarak 100 milyon liraya çıkarmaya hazırlanan Ataç İnşaat, halihazırda Gönen Ovası Sulama İnşaatı, 2. İstanbul Büyük İçme Suyu II. Merhale Projesi, Tahirova Sulama İnşaatı, Gebze Atıksu Arıtma Tesisi, Ödemiş İçme Suyu ve Pis Su Arıtma Tesisi ve Sakalıkesik Ovası Sulama İnşaatı projelerine de devam ediyor. Tuna Barajı ve Hidroelektrik Santralı, Umut I Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Umut II Regülatör ve Hidroelektrik Santrali, Yaprak I Barajı ve Hidroelektrik Santrali ve Karakuş Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali de Ataç İnşaat’ın devam eden projeleri arasında.

haberci
07-10-2011, 23:55
ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. / ATAC [] 07.10.2011 10:58:54
Özel Durum Açıklaması (Genel)Ortaklığın Adresi : Gençlik Mah. Fevzi Çakmak Cad. Talya Apt. 67/C ANTALYA TÜRKİYE
Telefon ve Faks No. : tel :242- 258 10 10 fax : 242 258 11 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : tel :242- 258 10 10 fax : 242 258 11 15
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Bedelsiz Sermaye artırımını SPK kayda aldı

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, 61.637.359 .-TL artırılarak , 38.362.641 .-TL'ndan 100.000.000 TL.'na yükseltilmesi işleminin SPK tarafından kayda alındığı, 7.10.2011 tarih ve 2011 / 39 sayılı SPK Bülteninden öğrenilmiştir.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

haberci
02-11-2011, 15:59
ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. / ATAC [] 02.11.2011 13:53:06
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)Ortaklığın Adresi : Fevzi Çakmak Cad. Talya Apt. No : 67 / C Muratpaşa - ANTALYA
Telefon ve Faks No. : 0242-258 10 10 fax : 0242 258 11 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0242-258 10 10 fax : 0242 258 11 15
Orjinal Açıklamanın Tarihi : 19.09.2011
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : ENERJİSA Enerji Üretim A.Ş. ile anlaşma imzalandı.

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

ENERJİSA Enerji Üretim A.Ş. ye ait Doğançay Regülatörü ve Hidroelektrik Santral Projesi'nin inşaası konusunda yapılan görüşmeler tamamlanmış ve anlaşma imzalanmıştır.

Şirketimiz söz konusu projeyi, G. HINTEREGGER & SÖHNE Baugesellschaft M.B.H şirketi (Avusturya) ile %50-%50 sermayeli girişim ortaklığı çatısı altında tamamlayacaktır. 105 milyon TL tutarındaki proje, 01.03.2014 tarihine kadar tamamlanacaktır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

haberci
08-02-2012, 23:51
ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. / ATAC [] 08.02.2012 11:04:53
Özel Durum Açıklaması (Genel)Ortaklığın Adresi : Organize Sanayi Bölgesi, 1.Kısım Atatürk Bulvarı No:19 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon ve Faks No. : tel : 242 - 258 10 10 fax : 242 -258 11 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : tel : 242 - 258 10 10 fax : 242 -258 11 15
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Kayıtlı Sermaye Tavanı Yükseltme Kararı.

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yaptığımız son sermaye artırımı ile 100.000.000 TL'lık kayıtlı sermaye tavanımızın dolması nedeniyle, Şirketimiz Yönetim Kurulu 08.02.2012 tarihli toplantısında yeni kayıtlı sermaye tavanımızın 120.000.000 TL'na yükseltilmesi kararı almıştır.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

haberci
08-02-2012, 23:52
ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. / ATAC [] 08.02.2012 11:24:34
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)Ortaklığın Adresi : Organize Sanayi Bölgesi, 1.Kısım Atatürk Bulvarı No:19 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon ve Faks No. : tel : 242 - 258 10 10 fax : 242 -258 11 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : tel : 242 - 258 10 10 fax : 242 -258 11 15
Orjinal Açıklamanın Tarihi : 22.07.2011
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Akasya Elektrik Üretim Ltd. Şti.'nin devren alınmasına ilişkin Karar.

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

İlgi : 22.7.2011 tarihli , Akasya Elektrik Üretim Ltd. Şti.'nin devren alınmasına yönelik olarak yapılan görüşmelere ilişkin açıklamamız.


Şirket yönetim kurulumuz 08.02.2012 tarihli toplantısında ; Akasya Elektrik Üretim Limited Şirketi'ni, ilgili Şirket'in borç ve mükellefiyetlerinin olmaması ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun hisse devrine onay vermesi koşuluyla satın almaya ve konuyla ilgili sözleşmeleri imzalamaya karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Nazo
02-03-2012, 12:34
ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. / ATAC [] 02.03.2012 11:25:00
Özel Durum Açıklaması (Genel)Ortaklığın Adresi : Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Atatürk Bulvarı No:19 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon ve Faks No. : tel :242 - 258 10 10 fax : 258 11 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : tel :242 - 258 10 10 fax : 258 11 15
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Doruk İletişim ve Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş halka arzı

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Bağlı Ortaklığımız Doruk İletişim ve Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu, hisselerinin İMKB de işlem görmesi amacıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde halka arzına ve halka arzın, hangi yöntem, hangi aracı kuruluş ve nasıl bir süreç ile gerçekleştirileceği konularında gerekli çalışmaları yaparak süreci başlatmaya karar vermiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

haberci
05-03-2012, 23:12
ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. / ATAC [] 05.03.2012 18:17:15
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)Ortaklığın Adresi : Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Atatürk Bulvarı No:19 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon ve Faks No. : tel :242 - 258 10 10 fax : 258 11 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : tel :242 - 258 10 10 fax : 258 11 15
Orjinal Açıklamanın Tarihi : 22.07.2011
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Akasya Elektrik Üretim Ltd. Şti.'nin devren alınmasına ilişkin EPDK onayı

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

İlgi : 08.02.2012 tarihli açıklamamız.


İlgi tarihli açıklamamızda belirttiğimiz, Akasya Elektrik Üretim Limited Şirketi'ni borç ve mükellefiyetlerinin olmaması ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun hisse devrine onay vermesi koşuluyla satın alma sürecimizde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayı alınmıştır. Sürece ilişkin gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

gökhan
05-03-2013, 12:32
burada kimse yok mu ya

broker33
06-03-2013, 00:05
Hisse performansım bakın siz karar verin.... Linkleri görebilmeniz için üye olmanız gerekmektedir.

gökhan
06-03-2013, 16:12
ne olacak bu atacın hali